Bestellingen

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring ontvangen hebben.

Betalingen

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Indien er zich problemen voordoen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Leveringen

Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

Wanneer een artikel in stock is wordt de bestelling dezelfde dag nog verwerkt indien de bestelling voor 13u (op weekdagen) geplaatst is. Bestellingen na 13u, in het weekend of op feestdagen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt. De levertermijn is afhankelijk van het artikel en staat steeds indicatief vermeld bij het  artikel.

Leveringen gebeuren via Bpost, BPS, DPD of andere transporteurs.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Herroepingsrecht

Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden, dit met uitzondering van goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals een bestelling op maat (bvb parket) of op kleur (bvb aangekleurde verf). Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele, verzegelde staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. De kosten hiervoor betaal je zelf.

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@ecobouwwinkel.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING"
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:  Ecotechnieken bvba, tav EcoBouwWinkel, Fabriekstraat 15, 8600 Diksmuide, België – info@ecobouwwinkel.be.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen herroep/herroepen (*).

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)  ... met bestelordernummer  ... en factuurnummer: ...

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Annuleren van een nog niet verzonden bestelling

Wanneer u een bestelling wenst te annuleren die nog niet is geleverd, kan dit door de annulering door te geven via info@ecobouwwinkel.be  dit uiterlijk daags na de bestelling.

Vermeld duidelijk het ordernummer en factuurnummer van de bestelling. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.

Lees ook onze algemene voorwaarden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!